שיעורים אחרונים

 

מתורת הבעל שם טוב

הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ד 
יום ראשון | ב' חשון | תשעה
 
 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

העולם עומד במדרגות הרוממות