שיעורים אחרונים

 

מתורת הבעל שם טוב

 

 

"כשיבוא משיח במהרה בימינו, ידרוש כל התורה מרישא לסיפא על כל הצירופים ויעשה מכל התורה תיבה אחת" 

 

 

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

כשיבוא משיח במהרה בימינו