גאולת הפרט וגאולת הכלל

 ישראל נמשלו ללבנה

אמרו לי שהיום היה ליקוי לבנה. כתוב שישראל נמשלו ללבנה שהיא לפעמים מתחסרת ואחר כך במולד הלבנה היא חוזרת, מתחדשת. כאשר לבנה מתחסרת זה בחינת הסתרה. אז באותו זמן הקב''ה אומר: אתם בהסתרה. אתם מסתירים את עצמכם מהעולם. אולי זה המסר? אולי נפסיק לנסות להיות כמו כולם, למצוא חן בעיני העולם? העולם הוא צבוע, למה אני צריך כל הזמן לנסות למצוא חן בעיני איזה ''צרות הברית''. זה מה שאמר יעקוב אבינו לעשו (עשו זה אדום, אדום זה רומי, רומי זה נוצרות, זה יחוד אירופאי, זה אמריקה ): ולמה אמצא חן בעיני אדוני? למה אני צריך למצוא חן בעיניך? למה אני צריך להיות כל היום וכל הלילה כלפי חוץ? למה אומה שלנו צריכה כל הזמן לנסות להיות כמו אחרים? אנחנו קדמנו, קצת  כבוד למבוגרים. אנחנו עם של נביאים.עד שהם ירדו מעצים וממערות אנחנו כבר היינו דבוקים באין סוף ברוך הוא בבית המקדש. אז אולי זה מסר מבורא עולם. אולי קצת תכנסו בתוך עצמכם כדי שתוכלו לתת אור גדול עוד מעט לעולם. תהיו בעמדת המשפיע, אור לגויים ולא בעמדת המקבל אופנות גויים. 

כתוב על רחל ולאה שהן אמהות שבנו את בית ישראל. יש שני אופנים של בניין: אופן גלוי שזה לאה, אמא של מלכות, יהודה יצא ממנה, גם לויים יצאו ממנה. יש גם בניין נסתר יותר. זה רחל מעולם החי שהולכת עם העדר ומלווה אותנו בגלות ומחכה לעשרת השבטים שעוד יחזרו אלינו. יש הבטחה, גמרא מפורשת במסכת שבת. מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע.  רבי יהושע אומר: לא עתידים לשוב, רבי עקיבא אומר: לא עתידים לשוב. רבי אליעזר בן הורקנוס הגדול, מבית שמאי אומר: עתידים לחזור. ובגלל שזה הלכה לעתיד לבוא והיא כבית שמאי – אז שבטים יחזרו, הם כבר התחילו לחזור. אנחנו רוב בעצם, ''כי ברבים היו עמדי'' (תהילים נה. יט). אז בניין הגלוי של לילה, של גלות נקרא לאה, בנין גלוי במציאות של ארץ ישראל נקרא ישראל – זה מדרגה הגבוה. בנין נסתר בגלות נקרא רחל, בנין נסתר בארץ ישראל נקרא יעקוב. ואנחנו אם ירצה השם ניבנה. ההורסים יהרסו והבונים ייבנו. שיהיה בעזרת השם כוח והצלחה לכל ישראל. אמן.

 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

כ"ב אותיות