הרב דניאל הכהן סטבסקי
הבחירה והרצון
עמוד ס"ו עד ס"ט - סוף פרק א באגרת הגאולה ב'
יום ראשון  | יא' כסלו | תשעג

 

 

 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

תיקון למחשבות זרות ופניות בתפילה