הרב דניאל הכהן סטבסקי
מקל וחומר
התחלת פרק ב' באגרת הגאולה ב' עמוד ע"ג'
יום ראשון  | יח' כסלו | תשעג

 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו