הרב דניאל הכהן סטבסקי
הכנעה הבדלה והמתקה באורות החנוכה
מתוך ספר אגרת הגאולה ב' עמוד תס"ו

יום ראשון  | ג' טבת | תשעג

 

 

 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"