הרב דניאל הכהן סטבסקי
דע מה למעלה ממך
מתוך ספר אגרת הגאולה ב' 
עמוד עו
יום ראשון  | יז' טבת | תשעג

 
 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו