הרב דניאל הכהן סטבסקי
כיצד התפילה ממתיקה הכל
מתוך ספר אגרת הגאולה ב' 
עמוד עח
יום ראשון  | כד' טבת | תשעג