הרב דניאל הכהן סטבסקי
ומגזרה שווה
מתוך ספר אגרת הגאולה ב'

יום ראשון  | ט' שבט | תשעג

 

איגרת הגאולה

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"