הרב דניאל הכהן סטבסקי | קיום מצוות "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" [ג]: ביטול גזרת הסכינים | כו' חשון תשעה 

 

 

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו