חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרשמת חברים

תיקון למחשבות זרות ופניות בתפילה