חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרשמת חברים

בכל תנועה נמצא הבורא יתברך שמו