שיעורי ספירת העומר | הרב דניאל הכהן סטבסקי
שבוע ה' תיקון מידת ההוד
 

 

הוד

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו