שיעורי ספירת העומר | הרב דניאל הכהן סטבסקי
שבוע ו' תיקון מידת היסוד
 

 

יסוד

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו