שיעורי ספירת העומר | הרב דניאל הכהן סטבסקי
שבוע ג' תיקון מידת התפארת
 

 

תפארת

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו