שיעורים אחרונים

 

 אם אומות העולם באו מקין שהוא בן חוה ונחש, אז אומות העולם קיבלו חלק נקבי של נפש אלוקית - עניין של בת שהוא צורך ורצון לקבל תענוג, ומהנחש הם קיבלו כוח של דמיון וזיוף. אז מצד אחד כל מה שהם רוצים - תענוג וכל שעושים - לעצמם עושים, ומצד השני הם מנסים להגיד שהם דווקא עובדים לטובת הכלל ומשפיעים על העולמות. אפשר להגיד כך?

 

 

שאלה   תשובה

אם אומות העולם באו מקין שהוא בן חוה ונחש, אז אומות העולם קיבלו חלק נקבי של נפש אלוקית - עניין של בת שהוא צורך ורצון לקבל תענוג, ומהנחש הם קיבלו כוח של דמיון וזיוף. אז מצד אחד כל מה שהם רוצים - תענוג וכל שעושים - לעצמם עושים, ומצד השני הם מנסים להגיד שהם דווקא עובדים לטובת הכלל ומשפיעים על העולמות. אפשר להגיד כך?

 

 

 

ידועה הכרעתו של האדמו"ר הזקן. בזוה"ק כתוב כי האומות יצאו מקין בנו של הנחש ולא מאדם הראשון, אלא שאח"כ נתערבבו גם עם בני הבל ובני שת. באופן כללי לכל בריה קטנה ואפילו אבן יש לה כל כוחות הנרנח"י אבל רק בכח ובמקיף, בפנימיות מתלבש פנימה רק לפי דרגתו של האדם. יהודי המקיים תורה ומצוות שמזכך את כלי גופו בפעולות הרוחניות של המצוות ואת דיבורו רגשותיו מחשבתו ורצונו בתורה הקדושה – מתלבשות בתוך כלי גופו אורות הנפש הרוח והנשמה, ואם הוא צדיק גם יותר. אצל האומות - רק נפש בהמית, בפנימי והשאר במקיף רחוק מעליהם. ואם הם שומרים שבע מצוות בני נוח – גם נפש אלוקית וגם רוח. הכל לפי הקדושה.

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"