שיעורים אחרונים

 

 

 בזמן של שיעור חשבתי שהרב קורא פסוקים ישר מספרים ''בני מחשבה טובה'' ו ''דרך המלך'' אבל אחר כך הסתכלתי בספרים ולא הבנתי מאין באו י''ג כללים?

 

 

שאלה   תשובה

בזמן של שיעור חשבתי שהרב קורא פסוקים ישר מספרים ''בני מחשבה טובה'' ו ''דרך המלך'' אבל אחר כך הסתכלתי בספרים ולא הבנתי מאין באו י''ג כללים? 

 

 

לקטנו מתוך ב' הספרים הנ"ל את הכללים המובאים שמה והם עלו למניין יג

 

 

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

עולמות נשמות אלהות