שיעורים אחרונים

 

 

 בזמן של שיעור חשבתי שהרב קורא פסוקים ישר מספרים ''בני מחשבה טובה'' ו ''דרך המלך'' אבל אחר כך הסתכלתי בספרים ולא הבנתי מאין באו י''ג כללים?

 

 

שאלה   תשובה

איפה עבודה עם רגש? איפה הבטה על הרגשות המתרוצצות בתוכנו ללא הרף? פה גם צריכה עבודה של בירור וניקוי ממצב הקודם. דווקא הממד הזה הכי בעייתי כי בשכל אדם יכול להבין שהכל לטובתו והכל קורה בהשגחה של הקב''ה, אבל רגשי הוא עדיין כאוב ונפגע

 

 

אכן אתה צודק, אלא שעבודת הרגש אין כאן מקומה. עבודת הרגש שייכת לעיבוד המידות לפי סדר הכנעה הבדלה והמתקה כפי שמובא בספר בעש"טעה"ת פר' ואתחנן ועוד מקומות. בקרוב יצא אי"ה ספר שלם בנושא הכנעה הבדלה והמתקה במסגרת אגרת הגאולה ב 

 

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

העולם עומד במדרגות הרוממות