שיעורים אחרונים

 

האם יש לימוד מסודר – יומי, שבועי, או חודשי לספר איגרת הגאולה? 

 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם יש לימוד מסודר – יומי, שבועי, או חודשי לספר איגרת הגאולה? 
 
 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"