שיעורים אחרונים

 

מהו חלק התנאים ? חלק הבירורים ? חלק הייחודים והעליות ? 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

מהו חלק התנאים ? חלק הבירורים ? חלק הייחודים והעליות ? 
 
 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו