שיעורים אחרונים

 

האם יש שיעור באיזשהו מקום על הספר הזה ? של הרב, או של רבנים אחרים ?

 

 

 

השאלה:

האם יש שיעור באיזשהו מקום על הספר הזה ? של הרב, או של רבנים אחרים ?

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו