שיעורים אחרונים

 

מהו סיפור האיגרת ששלח הבעל שם טוב לגיסו בארץ ישראל ? ולמה זה יוצא לאור רק עכשיו בצורת ספר שלם, ובשלושה חלקים ?

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

מהו סיפור האיגרת ששלח הבעל שם טוב לגיסו בארץ ישראל ? ולמה זה יוצא לאור רק עכשיו בצורת ספר שלם, ובשלושה חלקים ?
 
 
 
 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

גוף האותיות