שיעורים אחרונים

 

האם יש קשר ישיר או עקיף בעניין התבודדות  בין רבי נחמן לבעל שם טוב הקדוש ?

 

 

 

 

איגרת הגאולה א'

השאלה:

האם יש קשר ישיר או עקיף בעניין התבודדות  בין רבי נחמן לבעל שם טוב הקדוש ?
 
 
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

הנשמה והגוף