הכוונה למלמדים הכוונתו והדרכתו של הרב בסוגיות החיים השונות מתוך התמודדויות של המלמדים

/www.bshemtov-hachshara.com