מתנגדים גדלים וקטנים | קונטרס מאירת עיניים אות נב - נד | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב