משל לבת המלך שנפלה בשבי | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב