המוכיח שנעשה תלמיד | פינת סיפור | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב