הבעש"ט שולח את המוכיח מפולנאה לדרוש בלמברג | | פינת סיפור | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב