שיעורים אחרונים

 

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעשט שער ח' ו-ט'
יום ראשון | כח' אב | תשעג

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"אין שום מציאות בלתי השם יתברך"