הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער נ - נ"א
יום ראשון | ט' אדר | תשעד