הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער נ"ד 
יום ראשון | טו' תמוז | תשעד