הרב דניאל הכהן סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער סג הנהגה ב'
יום ראשון | כו' אלול | תשעד