ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ה
יום ראשון | כ' טבת | תשעה