שיעורים אחרונים

 

ספר צוואות הבעש"ט שער ס"ה הנהגות ח-י"א
יום ראשון ג' אדר | תשעה

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

בכל תנועה נמצא הבורא יתברך שמו