ספר אגרת הגאולה ח"ב פרק טז עמוד תסא
יום ראשון ט' ניסן | תשעה