שיעורים אחרונים

 


הרב דניאל סטבסקי
ספר צוואות הבעש"ט שער עג הנהגות א-ב
יום ראשון כז' סיון תשעה

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"ישראל הם הקיום של כל העולמות"