שיעורים אחרונים

 


הרב דניאל הכהן סטבסקיספר צוואות הבעש"ט שער עה | כח' תשרי תשעה

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו