הרב דניאל הכהן סטבסקי | ספר צוואות הבעש"ט | שער עז