הרב סטבסקי

ספר צוואות הבעש"ט שער פג

ח' אלול תשעו