הרב דניאל סטבסקי | ספר צוואות הבעש"ט שער פח הנהגה ו - ז