הרב דניאל סטבסקי | ספר צוואות הבעש"ט שער צז | יט סיון תשעז