צדיק ובעל תשובה | ספר צוואות הבעש"ט שער קיב | בית הבעל שם טוב