שיעור לערב יום כיפור התש''פ בבית הבעל שם טוב מאת הר' הראל חצרוני