התוועדות ראש חודש טבת תש׳פ | מעגל השנה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב