התוועדות ראש חודש שבט תש׳פ עם הרב | מעגל השנה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב