הרב דניאל הכהן סטבסקי

יום חמישי I ל' שבט I תשע"ד
ראש חודש של בית הבעש"ט עם הרב סטבסקי ושניאור גודינגר - ראש חודש אדר חוות משואות