שיעורים אחרונים

 

 
הרב דניאל הכהן סטבסקי
יום ראשון | כח' ניסן | תשעד
 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

יכנוס בתוך התיבה שמתפלל עם כל גופו ולבבו ומחשבתו