הרב דניאל הכהן סטבסקי | פינת פסקי בית הדין הר ציון | שמיטה מדאורייתא