ספר ספירת העומר וספר החינוך פר' אמור מצווה שב | כג' ניסן תשעו