התוועדות ראש חודש סיון - הכנה למסע | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב