התוועדות ראש חודש כסליו תשע׳ט | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב